.:. Chuyên mục chính   
 
   01 Huỳnh Tịnh Của ,
   Tp Nha Trang
   Đt : 58 731526
   Fax : 58 731527
   foreseant@dng.vnn.vn
 
Lượt truy cập 2595 :
Trang chủ » Sản phẩm
Tiếng Việt English
 .:. Sản phẩm mới
 
.:. Góp ý

Nếu bạn có ý kiến gì hãy liên hệ với chúng tôi

     
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN LÂM THỦY SẢN KHÁNH HÒA
- Địa chỉ: 01 Huỳnh tịnh Của, P. Phước long, TP Nha Trang, Khánh hòa
- Điện thoại: (84) 58 3731526 - Số Fax: (84) 58 3731527
- Email:  foreseant@dng.vnn.vn
- Website: http://www. fas.vn